Quy định về xử lý khiếu nại

– Nhôm kính Thanh Tùng sẽ tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của công ty.

– Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ hotline 0978 834 844 hoặc 0909 311 301 để thông báo sự cố cần bảo hành.

– Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.


Các tin cũ hơn